Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε αυτήν την ιστοσελίδα ή μας παρέχετε πληροφορίες μέσω αυτής, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική ιδιωτικού απορρήτου. Αποδέχεστε επίσης τους ειδικούς κανόνες ή όρους χρήσης που αναφέρονται σε συγκεκριμένες ενότητες της ιστοσελίδας. Για αυτόν τον λόγο παρακαλείσθε να ελέγχετε το περιεχόμενό της ιστοσελίδας για ενδεχόμενες αλλαγές. Σε περίπτωση που διαφωνείτε οφείλετε να μην κάνετε χρήση της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της.

Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση. Οι αλλαγές στην πολιτική δεν επηρεάζουν τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί βάσει μιας παλαιότερης έκδοσης της παρούσας πολιτικής. Η παρούσα πολιτική ιδιωτικού απορρήτου εφαρμόζεται μόνο στην ιστοσελίδα mazigiatopaidi.gr και όχι σε ηλεκτρονικές σελίδες άλλων οργανισμών με τους οποίους συνδεόμαστε ή συνδέονται αυτοί με εμάς. Επίσης, η παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου αφορά στις online επαφές ανάμεσα στους χρήστες της ιστοσελίδας και του «Μαζί για το Παιδί».

Οι παρακάτω πληροφορίες  στοχεύουν να σας ενημερώσουν  για το τι είδους στοιχεία συλλέγουμε από την ιστοσελίδα μας και πώς χειριζόμαστε τις πληροφορίες, αφού τις συλλέξουμε, για το αν αποκαλύπτουμε αυτές τις πληροφορίες σε άλλους και ποιες επιλογές έχετε σχετικά με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε αυτές τις πληροφορίες.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα | Newsletters| Mailing Lists

To «Μαζί για το Παιδί», για να πραγματοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον κοινωφελή της σκοπό, αποστέλλει ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα (Newsletters) ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με στόχο την ενημέρωση των παραληπτών σχετικά με τη δραστηριότητα της, δηλαδή τις εκδηλώσεις, τις δράσεις, τα νέα και τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει προς εκπλήρωση των σκοπών της. Τα συλλεγόμενα με την παρούσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από την Ένωση αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή των Newsletter.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τους όρους χρήσης του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Η Ένωση προβαίνει στην ασφαλή τήρηση αρχείου των συλλεγομένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 «περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». To «Μαζί για το Παιδί» δεν ανακοινώνει τα συλλεγόμενα δεδομένα σε τρίτους αποδέκτες. 

Αναλυτικά:

Εγγραφή στο Newsletter:

Συμπληρώνοντας το  ονοματεπώνυμο (προαιρετικά) και το email σας (υποχρεωτικά)  και πατώντας το κουμπί «εγγραφή» αυτομάτως συναινείτε στην εγγραφή σας στο Newsletter. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που εισάγετε ονοματεπώνυμο (υποχρεωτικά), το email (υποχρεωτικά) σας και το τηλέφωνο σας (προαιρετικά) σε  οποιαδήποτε Google Form που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της Ένωσης.

Το «Μαζί για το Παιδί» θα καταγράψει και θα χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση email σας με αποκλειστικό σκοπό να σας αποστείλουν το Newsletter, καθώς και περιοδικές ενημερώσεις για τις δράσεις της Ένωσης και τους τρόπους υποστήριξης που μπορείτε να επιλέξετε να πραγματοποιήσετε, εφόσον το επιθυμείτε. Η αποστολή του Newsletter δεν είναι προσωπική και εμπιστευτική αλληλογραφία, είναι μια ενημερωτική καμπάνια και το περιεχόμενό του μπορεί να διαβάζεται, με σκοπό τον έλεγχο της τήρησης του νόμου, από τον πάροχο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας.

Σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε την εγγραφή σας στο Newsletter και στη σχετική mailing list ή να επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση info@mazigiatopaidi.gr, για να ζητήσετε τη διαγραφή σας από τη λίστα των συνδρομητών ή την αλλαγή των υπαρχόντων προσωπικών σας στοιχείων. Επίσης κάθε φορά που λαμβάνετε το Newsletter στο email σας, μπορείτε να επιλέξετε την εντολή «unsubscribe» και να ακυρώσετε τη συνδρομή σας, ακολουθώντας τις σχετικές αναγραφόμενες οδηγίες.

Διόρθωση ή διαγραφή πληροφοριών:

Μπορείτε να ζητήσετε τηλεφωνικά (στο 210 7482690), μέσω φαξ (210 7482664) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@mazigiatopaidi.gr) να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης στα αποθηκευμένα δεδομένα που σας αφορούν. Στην περίπτωση αυτήν το «Μαζί για το Παιδί», σας ενημερώνει για τα τηρούμενα δεδομένα που σας αφορούν. Επίσης μετά από σχετικό αίτημα σας στο «Μαζί για το Παιδί» άμεσα τροποποιεί τα τηρούμενα δεδομένα.

Online οικονομική υποστήριξη:

Σε περίπτωση online οικονομικής υποστήριξης το «Μαζί για το Παιδί» τηρεί όνομα και επώνυμο,  τηλέφωνο, φαξ, email καθώς και διεύθυνση αλληλογραφίας. Οι online εκ μέρους σας δωρεές γίνονται μέσω της υπηρεσίας ασφαλούς μεταφοράς χρημάτων PayPal και Vivapayments. Ως εκ τούτου τα στοιχεία των πιστωτικών ή χρεωστικών σας καρτών (ονοματεπώνυμο του κατόχου της κάρτας, όπως εμφανίζεται στην κάρτα, αριθμός κάρτας, ccv number και ημερομηνία λήξης) θα καταχωρούνται από τις εταιρείες PayPal και Vivapayments, που είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια των δεδομένων σας. Το  «Μαζί για το Παιδί» διατηρεί μόνο τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη για την επικοινωνία μαζί του, για την έκδοση και αποστολή των αποδείξεων δωρεών του.

Τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων:

Το  «Μαζί για το Παιδί» διατηρεί τα παραπάνω δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών.

Το «Μαζί για το Παιδί» διαφυλάσσει τα προσωπικά δεδομένα των συνδρομητών και  υποστηρικτών και δεν τα διαβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, εκτός εάν προβλέπεται από τον νόμο ή ζητείται από τις αρμόδιες αρχές. Το  «Μαζί για το Παιδί» διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους καλύτερης επικοινωνίας, ενημέρωσης και για στατιστικούς σκοπούς. Δεν παρέχονται πληροφορίες που έχουν δοθεί από τους χρήστες της ιστοσελίδας μας σε μη συνδεδεμένες ή μη συνεργαζόμενες ομάδες.

Όταν παρέχετε στο «Μαζί για το Παιδί» προσωπικά δεδομένα, παίρνουμε μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι η διαχείριση των δεδομένων σας είναι ασφαλής. Δυστυχώς, για καμία μεταφορά δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν υπάρχει εγγύηση ότι είναι 100% ασφαλής. Αυτό σημαίνει ότι, παρόλο που προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, το «Μαζί για το Παιδί» δεν μπορεί να εξασφαλίσει ή να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταβιβάζετε σε εμάς και αυτό το κάνετε με δική σας ευθύνη.

Δεν παρέχονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε άλλα άτομα ή νομικά πρόσωπα, εκτός εάν είμαστε υποχρεωμένοι να τα αποκαλύψουμε σε κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς λόγω της σχέσης τους με νομική δίωξη, δικαστική κλήτευση, έρευνα ή παρόμοια διαδικασία.

Επικοινωνία:

Για ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική ιδιωτικού απορρήτου, τα προσωπικά δεδομένα σας ή τις πρακτικές της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, μπορείτε να στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mazigiatopaidi.gr